ముగించు

డెమోగ్రఫీ

2011 జనాభా లెక్కల తాత్కాలిక జనాభా గణాంకాల ప్రకారం, మొత్తం మండల సంఖ్య 16.

జనాభా లేబుల్ విలువ
ప్రాంతం 2,175.50 చదరపు కిలోమీటర్లు
రెవెన్యూ విభాగాల సంఖ్య 3
రెవెన్యూ మండల సంఖ్య 16
మండల ప్రజ పరిషత్‌ల సంఖ్య 14
గ్రామ పంచాయతీల సంఖ్య 229
మునిసిపాలిటీల సంఖ్య 3
గ్రామాల సంఖ్య 229
మొత్తం జనాభా 716,457