ముగించు

డెమోగ్రఫీ

2011 జనాభా లెక్కల తాత్కాలిక జనాభా గణాంకాల ప్రకారం, మొత్తం మండల సంఖ్య 16.

జనాభా లేబుల్ విలువ
ప్రాంతం 2,095 చదరపు కిలోమీటర్లు
రెవెన్యూ విభాగాల సంఖ్య 3
రెవెన్యూ మండల సంఖ్య 16
మండల ప్రజ పరిషత్‌ల సంఖ్య 16
గ్రామ పంచాయతీల సంఖ్య 401
మునిసిపాలిటీల సంఖ్య 3
గ్రామాల సంఖ్య 229
మొత్తం జనాభా 7,18,537