ముగించు

ఆర్ టి ఐ

పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్

శ్రీ. బి. హరి సింగ్
జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి (ఎఫ్‌ఏసీ)
మొబైల్ నెం: 9154252903.

Asst. పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్:

శ్రీ ఎన్. రాజేంద్రనాథ్,
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ (FAC),
మొబైల్ నెం: 9154252904

అప్పీలేట్ అథారిటీ:

శ్రీ ఆర్. మహేందర్ రెడ్డి,
Addl కలెక్టర్ & Addl. జిల్లా మేజిస్ట్రేట్,
ఫోన్ నెం: 0870-2540123